AKTUALNOŚCI

TacoDrive

W celu automatycznej regulacji temperatury pomieszczeń ogrzewanie płaszczyznowe zostanie wyposażone w rozdzielacze obiegów grzewczych z siłownikiem, który do tej pory montowany był jako oddzielny element. Nowa technologia zastosowana w TacoDrive marki Taconova...

TopMeter Plus

Równoważenie hydrauliczne, w przypadku uruchamiania systemów ogrzewania podłogowego i systemów chłodzenia powierzchni, jest jedną z prac regulacyjnych, mających na celu osiągnięcie odpowiednich temperatur pomieszczeń poprzez wyregulowanie przepływu. Znany już zawór...

TacoSys Pro

Wprowadzając na rynek TacoSys Pro firma Taconova poszerza swoją ofertę technik rozdzielania o rozdzielacz obiegów grzewczych odpowiadający najwyższym wymogom precyzyjnie regulowanego rozdzielania ciepła. Dwoma elementami wyróżniającymi go pod względem funkcjonalności...

TacoTherm Dual Piko Connect

Higieniczne podgrzewanie wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego, elastyczność przy wyborze metody wytwarzania ciepła oraz komfort są najważniejszymi argumentami za zastosowaniem mieszkaniowych węzłów cieplnych. Równomierne rozprowadzanie ciepła i utrzymanie...

TacoTherm Fresh

Centralne ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego: Nowy asortyment «TacoTherm Fresh» stacji świeżej wody użytkowej, oferujący trzy podstawowe warianty TacoTherm Fresh Mega connect, Mega2 i Peta, może znaleźć zastosowanie zarówno w pojedynczych...